آشنایی با سامانه قراردادهای کشور و سامانه ستاد ایران برای کارکنان مالی و پشتیبانی

آموزش آنلاین دوره آشنایی با سامانه قراردادهای کشور 30 اردیبهشت 1403

دوره آموزشی آشنایی با پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور دوره آموزشی آشنایی با سامانه قراردادهای کشور برای جمعی ا...

ادامه مطلب