موسسه پیشگامان مدیریت دانش با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای از سال 1391 به منظور ارائه خدمات آموزش آنلاین آغاز به کار کرد. همچنین با ارائه دوره های آموزشی آنلاین در سطح کشور و اجرای بیش از 100 هزار نفر آموزش آنلاین دوره های عمومی و تخصصی سازمانها، با هدف اجرای دوره های مورد نیاز بازار کار و معرفی فراگیران به کار اقدام به اجرای دوره های حضوری نموده است. امید است با اجرای دوره های مورد نیاز ، بتوان افراد متخصص را به بازار کار متصل نمود.