کتاب برونر و سودارث 2022 قلب ص 120 الی 174 و ص 94 الی 114  - مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات آریتمی  ص 222 تا ص 236 مدیریت بیماران مبتلا به عوارض ناشی از بیماری های قلبی