کتاب مارینو - تهویه مکانیکی ص 320 الی 373 و اختلالات اسید و باز ص 384 الی 402

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش CCU, ICu و دیالیز  - اکسیژن درمانی ص 425 الی 430 و اصول مدیریت نارسایی تنفسی در بیمار مبتلا به کوید 19  ص 529 الی 533