اطلاعیه ها

اجرای دوره های باز آموزی کارکنان درمانی و غیردرمانی مراکز درمانی در کل کشور

آموزش دوره های بازآموزی کارکنان درمانی و غیر درمانی مراکز درمانی

اجرای دوره های باز آموزی کارکنان درمانی و غیردرمانی مراکز درمانی در کل کشور

دوره های آموزشی کارکنان شاغل در بیمارستان ها به تفکیک عناوین شغلی به صورت غیرحضور توسط موسسه پیشگامان مدیریت دانش اجرا می شود.

این دوره ها توسط گروه متخصصی هر رشته آماده و هر ساله بازنگری می شود .

 هر دوره شامل محتوای آموزشی، پیش آزمون، پس آزمون، نظرسنجی و … می باشد.

محتوای آموزشی دوره ها پس از فعال سازی برای فراگیران، به مدت یک سال در دسترس آنان قرار خواهد گرفت و می توانند به عنوان منبع آموزشی از آن بهره مند شوند.

لیست دوره های آموزشی کارکنان درمانی و غیر درمانی ویژه مراکز درمانی، مدیریت مراکز درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، دفاتر اسناد پزشکی و … می باشد

به منظور دانلود لیست کامل دوره های غیر حضوری موسسه پیشگامان مدیریت دانش می توانید از این لینک استفاده نمایید.

موسسه پیشگامان مدیریت دانش از سال 1393 در اجرای دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان به ویژه کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی در سطح کشور فعالیت می نماید.

 

لیست دوره های کارکنان درمانی

1.        ایمنی و سلامت شغلی 2.         آشنائی با الزامات استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015
3.        مدیریت خطر 4.        مدیریت بحران
5.        احیاء قلبی ریوی پیشرفته 6.        بهداشت محیط
7.        دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی ‏- کارشناسان داروخانه 8.        دوره باز آموزی کارکنان مدیر بیمارستان‏ ‏-  روسا و کارشناسان ارشد ستادی‏-  روسای بیمارستان‏-  رییس اسناد پزشکی
9.        دوره باز آموزی کارکنان پذیرش و مدارک پزشکی دو گروه کارشناس و غیر کارشناس 10.     حقوق گیرندگان خدمت
11.     دوره باز آموزی کارکنان آمار 12.     دوره باز آموزی کارکنان مسوولین دفاتر ‏- منشی ها‏‏- مددکاری
13.     آزمون الکترونیکی روسا درمانگاهها، مسئول پشتیبانی و حسابداری 14.     ‏ دوره باز آموزی کارکنان مهدکودک‏‏- انباردار اداری‏‏- تلفنچی‏‏- نامه رسان
15.     احیاء قلبی ریوی پایه 16.     دوره باز آموزی کارکنان تدارکات( کارپرداز)
17.     کنترل عفونت(درمانی) 18.     دوره باز آموزی کارکنان منشی دندانپزشکی‏- بهداشت کار دهان و دندان
19.     کنترل عفونت(غیردرمانی) 20.     دوره باز آموزی کارکنان تغذیه
21.      ممیزی داخلی و الزامات اعتبار بخشی 22.     دوره باز آموزی کارکنان رابطین تجهیزات پزشکی
23.     دوره باز آموزی کارکنان مدیر خدمات پرستاری و مامایی و سوپروایزر بالینی/ آموزشی 24.     آزمون توانمندی کارکنان غیر پرستاری(در 26 گروه)
25.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار، پرستار و بهیار شاغل در بخش‌های داخلی، رلیف و درمانگاه‌های سرپایی و بیمارستان‌ها 26.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار، پرستار و بهیار شاغل در بخش قلب و داخلی اعصاب
27.     آشنایی با مسئولیت های قانونی مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی 28.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار، پرستار و بهیار شاغل در بخش‎‏های جراحی عمومی، اورولوژی، چشم، ENT، دی‏کلینیک، ارتوپدی و جراحی اعصاب
29.     دوره دستورالعمل جامع دارویی 30.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار، پرستار، کاردان مامایی و بهیار شاغل در بخش مامایی
31.     آشنایی با سامانه نظام پیشنهادات سازمان تامین اجتماعی 32.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار شاغل در بخش ICU
33.     دوره باز آموزی کارکنان رادیولوژی 34.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستال شاغل در بخش CCU
35.     دوره باز آموزی کارکنان فیزیوتراپی 36.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار شاغل در بخش اطفال
37.     بهداشت حرفه‏ای بهداشت محیط 38.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار شاغل در بخش نوزادان
39.     دوره باز آموزی کارکنان ادیومتری 40.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار، پرستار و کاردان شاغل در بخش اتاق عمل
41.     دوره باز آموزی کارکنان اپتومتری 42.     دوره باز آموزی کارکنان پرستار بخش ریکاوری
43.     دوره باز آموزی کارکنان حفاظت فیزیکی(حراست‏‏- نگهبان) 44.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار، بهیار و کاردان شاغل در بخش CSR
45.     دوره باز آموزی کارکنان تکنسین دارویی 46.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار شاغل در بخش دیالیز
47.     دوره باز آموزی کارکنان اداری کارشناس 48.     دوره باز آموزی کارکنان کارشناس و کاردان هوشبری
49.     دوره باز آموزی کارکنان اداری غیر کارشناس 50.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستار و پرستار و بهیار شاغل در بخش اورژانس
51.     دوره باز آموزی کارکنان جمعداران داروخانه 52.     دوره باز آموزی کارکنان ماما مسوول و کارشناس مامایی شاغل در بخش‌های مامایی، زایشگاه و درمانگاه بیمارستان
53.     دوره باز آموزی کارکنان آزمایشگاه (کارشناس و کاردان) 54.     دوره باز آموزی کارکنان کارشناس مامایی شاغل در درمانگاه‌های سرپایی
55.     دوره باز آموزی کارکنان مهندسی پزشکی 56.     دوره باز آموزی کارکنان کمک بهیار و بیماربر
57.     دوره باز آموزی کارکنان کمیسیون پزشکی 58.     دوره باز آموزی کارکنان پرستار کنترل عفونت
59.     دوره باز آموزی کارکنان فناوری اطلاعات 60.     دوره باز آموزی کارکنان سرپرستاران
61.     دوره باز آموزی کارکنان تاسیسات 62.     مدیریت بحران و پرستاری در بحران
63.     دوره باز آموزی کارکنان نقلیه 64.     مراقبت های پرستاری در بیماری های مختلف
65.     دوره باز آموزی کارکنان خدمات 66.     مدیریت رهبری اثربخش (ویژه مراکز درمانی)
67.     دوره باز آموزی کارکنان مالی‏‏- بودجه 68.     آموزش کارکنان در خصوص آمادگی بیماران قبل از اقدامات تهاجمی
69.     دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی ‏- معاونین و مسوولین امور 70.     بایدها و نبایدهای مهار فیزیکی و شیمیایی با دستور پزشک
71.     دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی ‏- بازرسین 72.     شناسایی بیمار ترومبوآمبولی و مراقبت و درمان(بند ب ۱-۴-۳ بیماران پر خطر)
73.     دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی‏- کارشناسان بیمارستان 74.     دستوالعمل زخم فشاری
75.     دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی ‏- کارشناسان پاراکلینیک 76.     دستوالعمل سقوط
77.     دوره باز آموزی کارکنان اسناد پزشکی ‏- کارشناسان پزشکان 78.     آموزش مقدماتی وتخصصی پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانیIpcوآموزش پیشگیری وکنترل عفونت در زمینه کووید ۱۹ و نظام مراقبت سندرومیک
79.     تعیین علل ریشه ای خطا یا ŔÇA 80.     تخصصی مامایی وزایمان فیزیولوژیک  و اخلاق مامایی
81.     مداخلات پرستاری به همراه تشخیص پرستاری تمام بیماریها 82.     کمک های اولیه
83.     چک لیست های مراقبت ونظارت 84.     بیماری ها و تغذیه
85.     آزمون مهارتی مراقبت ها 86.     تریاژ
87.     فرایند شناسایی تریگربا ابزار  trigger tool process   88.     ایمنی بیمار
89.     پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار – شوک و سندرم اختلال عملکرد اندام های متعدد 90.     اورژانس های کودکان
91.     پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار – مراقبت از بیمار مشرف به مرگ 92.     پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث تنفس و تبادلات گازی – تست های عملکرد-روش ها و وسایل مراقبت تنفسی
93.     بهداشت محیط و عوامل زیان آور 94.     شناسایی بیمار ترومبوآمبولی و مراقبت و درمان
95.     احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته 2015 96.     رادیولوژی تخصصی
97.     پرستاری داخلی جراحی و سودارث جلد 11 و ICU 98.     حقوق گیرندگان خدمت
99.     هموویژیولانس 100.  بسته خدمات مراقبت آغوشی مادر و نوزاد KMC
101.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 17) عفونی و اورژانس 102.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 5) تنفسی و تبادلات گازی
103.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 13) تولید مثل و بیماری های پستان 104.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 4) قلب و عروق
105.  کمک پرستاری یکساله (جلد اول) فصل دوم 106.  پرستاری داخلی جراحی برونر وسودارث ( جلد8) ایمنولوژی
107.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 16) مغز و اعصاب 108.  کمک پرستاری یکساله (جلد اول)
109.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 9) ارتوپدی 110.  پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث (جلد 10) گوارش
111.  بازآموزی پرتوشناسی- 112.  درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق برای پرستاری تکنولوژی گردش خون
113.  بازآموزی مهندسین تجهیزات پزشکی- 114.  راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان (بازنگری سوم)
115.  آنفلوانزا و بیماری های واگیر حاد تنفسی 116.  درسنامه احیاء نوزاد ویرایش هفتم نوبت اول
117.  کنترل عفونت 118.  خودمراقبتی و آموزش به بیمار
119.  الزامات ایمنی بیمار(کاربرد داروهای تزریقی پرمصرف) 120.  اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
121.  کمک پرستاری یکساله – جلد دوم 122.  تکنیک اتاق عمل(بری و کهن)
123.  آزمون الکترونیکی هموویژیولانس 124.  درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق برای پرستاری تکنولوژی گردش خون
125.  احیا نوزاد 126.  احیا کودک
127.  گزارش نویسی در پرستاری و مامایی و حقوق و مسئولیت های پرستاری و مامایی 128.  طرح ارتقاء سلامت همگانی(دوره آموزشی در خصوص بیماری های فشار خون دیابت سرطان)
129.   تازه های بیماری کرونا ویروس و الزامات کنترل عفونت در زمینه اپیدمی کرونا و نکات آموزشی واکسن ها 130.   اخلاق پرستاری یا منشور حقوق بیمار و احکام بیماران
  131.   پرستای از بیماری های خاص و آسیب پذیر- مراقبت پرستاری از بیماران حاد و جراحی شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *